Welkom

Wij heten u van harte welkom op De Beiaard. Fijn dat u onze website bezoekt!

Basisschool de Beiaard is een mooie school in het zuiden van Oosterhout. Met onze 175 basisschoolleerlingen, 25 peuters en voor- en naschoolse opvang in het gebouw zorgen we voor een gezellige rustige sfeer waar welbevinden en leren centraal staat. Ons motto ‘vanuit een veilig, warm nest vlieg je het best’ willen we uitdragen naar kinderen, ouders en personeelsleden.

We hopen dat onze website dit uitstraalt, maar veel liever willen we dat u dit ook ervaart. Daarom bent u, samen met uw kind(eren) van harte welkom om langs te komen. Om één van onze activiteiten te bezoeken, om eens in de klas van uw (klein)zoon of dochter te kijken, om te helpen bij één van onze buitenschoolse activiteiten of natuurlijk om informatie te krijgen over de Beiaard als mogelijke school voor uw kind. U mag altijd bellen voor een afspraak. We zien u graag op de Beiaard!

 

Recent in het nieuws!

Op de Beiaard kijken we naar meer dan alleen de Cito scores. We vinden het van belang dat kinderen veilig kunnen leren en opgroeien in een rustige, fijne omgeving! Dat bekende warme nest, maar wow, op dit mooie resultaat zijn we toch wel erg trots!!!

http://www.ookvanwosterhout.nl/2015/12/cito-hoe-scoren-de-oosterhoutse-basisscholen-wie-scoort-het-hoogst-dit-jaar/

Meer informatie over onze school kunt u ook vinden op:

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9111/RK-Basisschool-De-Beiaard-Harlekijn?presentatie=1&sortering=2

IMG-20150904-WA0002