Het team

Goed onderwijs vraagt een goed team. Wij gaan op een positieve, open, respectvolle en eerlijke manier met elkaar om, waarbij we elkaar zoveel mogelijk proberen te ondersteunen, aan te vullen en te stimuleren. Wij werken daarbij zo optimaal mogelijk samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en specialismen, rekening houdend met elkaars mogelijkheden en beperkingen. Het huidige team van Kbs de Beiaard is een goede mix van ervaring, deskundigheid en jeugdig enthousiasme.

De dagelijkse leiding van de school berust bij de twee locatiedirecteuren Natasja Buckens en Ingrid Eversdijk. De eerste helft van de week kunt u terecht bij Natasja en de tweede helft van de week bij Ingrid. De clusterdirecteur, dhr. Ad Matheeuwsen draagt de eindverantwoordelijkheid van de school.

team-0001-0669-bewerkt