Welkom

Wij heten u van harte welkom op De Beiaard. Fijn dat u onze website bezoekt!

Basisschool de Beiaard is een fijne school in een groene omgeving in het zuiden van Oosterhout. Met onze 191 basisschoolleerlingen, 30 peuters en voor- en naschoolse opvang in het gebouw zorgen we voor een gezellige rustige sfeer waar welbevinden en leren/ontwikkelen centraal staat. Ons motto ‘vanuit een veilig, warm nest vlieg je het best’ willen we uitdragen naar kinderen, ouders en personeelsleden.

We hopen dat onze website dit uitstraalt, maar veel liever willen we dat u dit ook ervaart en voelt. Daarom bent u, samen met uw kind(eren) van harte welkom om langs te komen. Om één van onze activiteiten te bezoeken, om eens in de klas van uw (klein)zoon of dochter te kijken, om te helpen bij één van onze buitenschoolse activiteiten of natuurlijk om informatie te krijgen over de Beiaard als mogelijke school voor uw kind. U mag altijd bellen voor een afspraak. We zien u graag op de Beiaard!

Maatregelen COVID-19

Sinds juni 2020 is onze school weer volledig geopend. Uiteraard zijn er veel aanpassingen getroffen om te voldoen aan de gestelde eisen voor opening van scholen. In onderstaand filmpje worden deze aanpassingen voor onze leerlingen toegelicht!

Filmpje maatregelen COVID-19

Alleen personeel en leerlingen hebben momenteel toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein. Ouders mogen op afspraak in het gebouw komen. Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders mogen weer onder schooltijd gevoerd worden. (Uiteraard alleen indien u geen Corona gerelateerde klachten heeft) Indien u interesse heeft in onze school kunt u het beste even telefonisch contact opnemen met de eindverantwoordelijk schoolleider Natasja Buckens.

Flexibele onderwijstijden

Vanaf 8 januari 2018 werken we op de Beiaard met flexibele onderwijstijden. We zijn er trots op dat we kinderen op de Beiaard de kans kunnen bieden wekelijks meer onderwijs te volgen. Het is ook mogelijk om niet meer onderwijs te volgen, maar om de onderwijstijden te verleggen zodat deze beter passen bij het ritme van uw kind. Uiteraard blijft het ook mogelijk om onderwijs te volgen op de reguliere schooltijden! Meer over de flexibele onderwijstijden kunt u vinden in het menu op deze website! Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de directie van de school.

Schoolapp

De Beiaard heeft een eigen schoolapp die u gratis kunt downloaden in de google playstore of de appstore. In deze app kunt u relevante en actuele informatie over onze school vinden.

Scholen op kaart

Meer informatie over onze school kunt u ook vinden op:

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9111/RK-Basisschool-De-Beiaard-Harlekijn?presentatie=1&sortering=2