Algemene informatie

Bij kbs de Beiaard hoort een VVE voorschool. VVE staat voor ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’. Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op de Beiaard al vanaf hun 2 ½ kunnen volgen in hun ontwikkeling. De overgang van voorschool naar groep 1-2 is minder groot omdat de kinderen al bekend zijn met de school en de leerkrachten.

voorschool

Peuters kunnen op de voorschool terecht wanneer zij 2 ½ jaar oud zijn. De peutergroepen op maandag en donderdagmiddag bestaan uit maximaal 8 kinderen. De overige dagdelen zitten er maximaal 16 peuters in de groep. De peuters komen twee dagdelen per week naar de voorschool. De VVE peuters moeten vier dagdelen per week naar de voorschool komen. De hele week, met uitzondering van de vrijdag, is de voorschool aanwezig. Maandag- t/m donderdagochtend en dinsdag- en donderdagmiddag.  Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag worden de peuters via de hoofdingang gehaald/gebracht. Aan het begin van de ochtend en eind van de middag via de leerlingingang op de speelplaats.

Vooraf wordt bepaald op welke dagdelen uw peuter kan komen, Bij voorkeur mix van ochtend en middag. De voorschool kost €47,50 per maand. Mocht uw kind in aanmerking komen voor het VVE programma dan zijn de kosten (dankzij subsidiering) €10,00 per maand. Ongeveer een maand na plaatsing wordt door de school bepaald of een kind in aanmerking komt voor het VVE programma.

U kunt uw peuter vanaf zijn/haar tweede verjaardag aanmelden voor de voorschool. U kunt daarvoor een afspraak maken met een van de locatiedirecteuren

Wanneer een leerling de voorschool bezoekt, kan hij/zij na de vierde verjaardag doorstromen naar een van de kleutergroepen. Het is niet meer nodig uw kind daarvoor apart aan te melden.