Algemene informatie

Bij kbs de Beiaard hoort een VVE voorschool. VVE staat voor ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’. Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op de Beiaard al vanaf hun 2 ½ kunnen volgen in hun ontwikkeling. De overgang van voorschool naar groep 1-2 is minder groot omdat de kinderen al bekend zijn met de school en de leerkrachten.

voorschool

Peuters kunnen op de voorschool terecht wanneer zij 2 ½ jaar oud zijn. De peutergroepen op maandag en donderdagmiddag bestaan uit maximaal 8 kinderen. De peuters komen twee dagdelen per week naar de voorschool. De VVE peuters moeten vier dagdelen per week naar de voorschool komen. De hele week, met uitzondering van de vrijdag, is de voorschool aanwezig. Maandag- t/m donderdagochtend en dinsdag- en donderdagmiddag.  Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag worden de peuters via de hoofdingang gehaald/gebracht. Aan het begin van de ochtend en eind van de middag via de leerlingingang op de speelplaats.

Voor een rondleiding en meer informatie over onze voorschool kunt u een afspraak maken met de locatiedirecteur.

Wanneer een leerling de voorschool bezoekt, kan hij/zij na de vierde verjaardag doorstromen naar een van de kleutergroepen. Het is niet meer nodig uw kind daarvoor apart aan te melden.