BSO de Kibus

Sinds november 2014 is de voor- en naschoolse opvang de Kibus gevestigd in de aula van de Beiaard. Dit is een ontwikkeling die we zeker toejuichen! Het betekent dat de school open is van 7.00 – 19.00 uur. Als school proberen we steeds meer samen te gaan werken met de SKO. U kunt dan denken aan het optimaal gebruik maken van elkaars ruimten, het op elkaar afstemmen van thema’s en samen zorg dragen voor een fijn, warm nest voor onze kinderen. In de toekomst zullen we zeker ook arrangementen aan gaan bieden!

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor de Delta-basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. De opvang vindt buiten de Beiaard plaats. Als ouders van de kinderopvang gebruik willen maken, kunnen zij contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluiten de ouders ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van hun kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan ouders hierover nader informeren. Op de volgende manier kunnen ouders informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee ze kinderen kunnen inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

– per telefoon: 0162-450322

– per email: info@kinderopvangoosterhout.nl

– via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl

– per post: SKO, Postbus 4008; 4900 CA Oosterhout.

SKO zal zo spoedig mogelijk de aanvragen behandelen en de kinderen plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. De kinderen worden dan op een wachtlijst geplaatst.

 

kibus