Sociaal Wijk Team

Sociaal Wijk team (SWT)
SWT is opgericht om antwoord te geven op vragen van ouders over opvoeden en opgroeien. Vragen als: “Waarom luistert mijn kind zo slecht? Gaat het slaapprobleem van mijn dochter over? Wat kan ik doen aan het bedplassen van mijn zoon?”
Maakt u zich zorgen of wilt u graag weten hoe anderen iets aanpakken, hiervoor kunt u bij het SWT terecht.
Ouders, verzorgers en kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) uit Oosterhout zijn van harte welkom bij het Sociaal Wijkteam
Binnen het centrum werken GGD West-Brabant, Steunpunt Opvoeding, Thebe gezondheidszorg en Surplus Welzijn regio Oosterhout samen. Als het nodig is, werken de deskundigen samen bij de ondersteuning van het hele gezin.
Onze contactpersoon SWT
Leraren,pedagogisch medewerkers en ouders hebben wel eens zorgen over de kinderen thuis. Daarom hebben we binnen het SWT een eerste aanspreekpunt. Dit is Jolanda van Gorsel. Zij komt om de ca. 6 weken voor overleg naar de Beiaard. U kunt aan juffrouw Angela vragen wanneer zij er is en even met een vraag binnen lopen. U kunt ook altijd zelf met haar contact opnemen.
Jolanda heeft een brede blik vanuit het SWT en deskundigheid op psychisch, (psycho)sociaal, sociaalpedagogisch of medisch-fysiek vlak. Haar kennis is gericht op de ontwikkeling van kinderen.
Hieronder de gegevens van Jolanda van Gorsel in onze wijk.
Jolanda van Gorsel
SWT Oosterheide
Telefoonnummer 06-31670342
Mailadres j.van.gorsel@sociaalwijkteam.nl
Het Sociaal Wijk Team Oosterhout is telefonisch bereikbaar op 0900-1621620