De resultaten van ons onderwijs

De resultaten van ons onderwijs  

In schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 werden we getroffen door overheidsmaatregelen ten gevolge van het Coronavirus. De school werd meerdere malen gesloten en steeds gingen we over op afstandsonderwijs. In mei 2021 heeft de school een schoolscan uitgevoerd naar de opgelopen vertragingen bij leerlingen ten gevolge van de Coronacrisis. Vanuit de resultaten van de schoolscan heeft De Beiaard een schoolprogramma opgesteld voor schooljaar 2021-2022. De te plegen interventies worden gefinancierd door de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Resultaten doelen schooljaar 2020-2021.

Elk jaar werkt de school met een jaardoelen.

In schooljaar 2020-2021 hebben we het volgende bereikt:

 • De school heeft ‘bewegend leren’ ingevoerd.
 • Er is een beleidsplan ‘hoe leert het jonge kind op De Beiaard’ geschreven
 • De schoolscan is gemaakt
 • De school heeft een nieuwe inrichting gekregen
 • De tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen onder leerlingen, ouders en medewerkers
 • Er zijn weer stappen gezet in het proces om te komen tot een nieuwe inrichting van de speelplaats.
 • Het thuisonderwijs tijdens de Coronasluitingen is verder uitgebouwd voor de peuters t/m groep 8.
 • De voorschool is overgestapt op 4 uur peutertijd per dagdeel.
 • De methode ‘Goed van Start’ is geborgd
 • Er is een instrument aangeschaft om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch te volgen (Viséon)
 • Er is een programma aangeschaft voor de meerbegaafde leerlingen (Acadin)

Resultaten CITO-eindtoets.

Elk jaar maken de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets. We streven er naar dat de gemiddelde eindscore van de school anderhalve punt boven het landelijk gemiddelde ligt.

De resultaten zien er als volgt uit:

 

  Landelijk gemiddelde

 

Gemiddelde Beiaard

 

2018 534,9 534,8
2019 535,7 541,1
2021 534,5 538

In 2020 is vanwege Corona de eindtoets voor groep 8 leerlingen landelijk niet afgenomen!