Het onderwijs

We streven er op de Beiaard naar dat kinderen verantwoord, goed en eigentijds onderwijs krijgen. Er wordt op de Beiaard gewerkt vanuit 7 kernwaarden: Zelfstandigheid, eigentijds, leerprestaties, welbevinden, samen, zorgen voor, talenten ontplooien. Deze waarden maken ons bijzonder en vormen de basis voor onze verdere schoolontwikkeling.
Wij willen een school zijn waar alle kinderen zich welkom voelen, waar zowel de cognitieve – motorische -, de sociaal– emotionele ontwikkeling als de creatief– expressieve ontwikkeling worden geïnspireerd en bevorderd.

IMG_0561