Schoolafspraken

Op de Beiaard werken we met omgangsregels. Iedere 2 à 3 weken staat er een regel centraal. Aan deze regel wordt extra aandacht besteed in alle groepen. Door middel van 4 posters worden de omgangsregels gevisualiseerd. Bij elke poster horen gedragsafspraken. Deze afspraken worden aan het begin van het schooljaar samen met de leerlingen besproken. beiaard