Het team

Goed onderwijs vraagt een goed team. Wij gaan op een positieve, open, respectvolle en eerlijke manier met elkaar om, waarbij we elkaar zoveel mogelijk proberen te ondersteunen, aan te vullen en te stimuleren. Wij werken daarbij zo optimaal mogelijk samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en specialismen, rekening houdend met elkaars mogelijkheden en beperkingen. Het huidige team van Kbs de Beiaard is een goede mix van ervaring, deskundigheid en jeugdig enthousiasme.

De leiding van de school berust bij de directeur Natasja Buckens.

team-0001-0669-bewerkt