De klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Ondanks alle zorg die door ons aan de kinderen en aan de ouders wordt besteed, kan het zijn dat ouders het ergens niet mee eens zijn of een conflict hebben. Het kan ook zijn dat een kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat ouders proberen om in overleg met de leerkracht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen. Op het moment dat er iets aan de hand is of als ouders er ook met de directie niet uit komen, kan een beroep op onze klachtenregeling gedaan worden. Juf Kitty Sinx en juf Anja Franken zijn op school de vertrouwenscontactpersonen en kunnen daarbij helpen. Ook kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor Delta- onderwijs is dat:

De heer Leo Ligthart
Postbus 1165
4801 BD BREDA
Tel. (06) 51309909
Fax (0162) 490507
E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl

De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Het bestuur is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van de landelijke besturenorganisaties. Het adres hiervan is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.geschillencies-klachtencies.nl

De volledige tekst van de klachtenprocedure ligt op school ter inzage.