Financiële bijstandsmogelijk-heden

Ouders met schoolgaande kinderen die van een minimum inkomen moeten rondkomen hebben het extra moeilijk. Vooral aan het begin van het schooljaar of wanneer hun kind voor het eerst naar het vervolgonderwijs gaat. Om deze mensen financieel te helpen heeft de gemeente Oosterhout met gebruikmaking van de Categoriale Bijzondere Bijstand een tweetal regelingen voor Oosterhoutse ouders /verzorgers met schoolgaande kinderen, ongeacht in welke plaats de kinderen naar school gaan.

Voor nadere informatie kunt u terecht in het stadhuis bij de balie “Zorg” van de afdeling “Zorg en Werk” of telefonisch via de informatielijn 0162 – 489900.

In Oosterhout is de Stichting Leergeld Westbrabant-Oost actief. Deze stichting stelt zich ten doel kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid te bieden normaal deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ouders die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen de stichting schrijven of bellen op het volgende adres: Stichting Leergeld WBO, Postbus 4093, 4900 CB Oosterhout, Telefoonnummer: 0162-458487, www.leergeldwbo.nl

Collectieve ongevallenverzekering

DELTA-ONDERWIJS heeft voor al haar scholen een contract met een verzekeringsmaatschappij voor een collectieve ongevallenverzekering die van kracht is gedurende de schooltijden, pauzes, sportdagen, groepsreizen en kamp. De activiteitencommissie participeert hierin.
De polisvoorwaarden liggen op school bij de directie ter inzage.