Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Hoe gaan wij om met ongewenst gedrag van leerlingen waarbij het gedrag niet corrigeert en verbetert.

–  Een time-out in het lokaal.

De leerling wordt tijdelijk uit het zicht van de groep geplaatst maar blijft onder toezicht van de leerkracht.

–  Een time-out bij een andere leerkracht

Bij herhaling van dergelijk gedrag wordt de leerling met werk naar een andere leerkracht gestuurd. In afzondering van de groep maakt de leerling zijn werk en staat onder toezicht van een andere leerkracht. Een dergelijke time-out wordt zo vaak als nodig geacht toegepast. De leerkracht die de leerling uit de groep plaatst, is verplicht verslaglegging te doen over de situatie in DOTCOM.

In dit verslag geeft de leerkracht aan welke maatregelen hij/zij heeft genomen om dit gedrag te voorkomen. Tevens worden de ouders door de leerkracht (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte gebracht van de betreffende incidenten en wordt vermeld dat de leerling bij een volgend incident naar de directie gestuurd wordt.

–  Naar de directie

Bij herhaling van ongepast gedrag stuurt de leerkracht de leerling naar de directie. Als voldaan is aan de hierboven vernoemde voorwaarden, ontvangen de ouders van de leerling een brief van de directie met een korte omschrijving van de door de leerkracht beschreven incidenten en dat bij herhaald ongewenst gedrag er zwaardere maatregelen zullen worden getroffen.

De brief moet door de ouders worden ondertekend en worden ingeleverd bij de directie. De brief komt in het leerling-dossier.

– Time-out

De directie belt de ouders van de leerling met het dringend verzoek hun kind op te komen halen. De leerling blijft onder toezicht van de directie tot de leerling door een van de ouders wordt opgehaald. De leerkracht zorgt voor extra werk dat thuis moet worden gemaakt en na de time-out moet worden ingeleverd.

De time-out heeft een maximum van één dag. De directie heeft een gesprek met de leerling en de ouders. Verslaglegging in DOTCOM door directie.