Leerlingzorg op de Beiaard

De leerlingenzorg op onze school is een teamverantwoordelijkheid, die gecoördineerd wordt door de IB-er. „Zorgleerlingen‟ worden in het team besproken. De professionalisering van de teamleden wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De coördinatie van de leerlingenzorg is in handen van de IB-er. Deze coördineert het afnemen van de toetsen, de toetsevaluaties en verdere diagnose. Verder wordt de procedure bij leerproblemen en het systeem van extra zorg bewaakt.

De IB-er adviseert in het gebruik en beheer van de orthotheek, een bibliotheek met allerlei materialen waarmee kinderen met leerproblemen geholpen kunnen worden. De IB-er voert structureel overleg met de locatiedirecteur over de zorgleerlingen en de zorgstructuur op school.

Op onze school is de volgende IB-er aanwezig:

Juf Angela van Strien, coördinatie leerlingenzorg voorschool t/m groep 8