Meerbegaafde leerlingen

IMG_4391 IMG_4392 IMG_4394 IMG_4395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen die meerbegaafd zijn, wordt in overleg met ouders bepaald wat de beste aanpak is voor het kind. Daarbij kan gedacht worden aan het volgen van lessen op een aangepast niveau of het volgen van een aanvullend programma zoals ‘Acadin’.

Op de Beiaard wordt gewerkt met een hoogbegaafdheidsprotocol. Juf Angela van Strien en juf Miek Mijnsbergen zijn de twee hoogbegaafdheidscoördinatoren van onze school.