Flexibele onderwijstijden

Vanaf 8 januari 2018  werken we met flexibele onderwijstijden!!

Vanaf januari 2018 werken we op de Beiaard met flexibele onderwijstijden. We doen dit omdat we de kinderen op de Beiaard wat extra’s willen bieden op het gebied van:

  • Extra onderwijstijd. Per week kan een leerling maximaal 4,25 uur les extra volgen.
  • Meer onderwijs in vaardigheden voor het leven (Skills for life). Denk aan probleemoplossend vermogen, samenwerking, zelfstandigheid, tijdsplanning, doorzettingsvermogen,  zelfvertrouwen, verbeeldend vermogen, leren omgaan met tegenslagen, etc. Vaardigheden die kinderen helpen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven.
  • Onderwijs passend bij het ritme van het kind. Door lestijden wat te verschuiven sluit het mogelijk beter aan bij het kind.

In onderstaande film meer informatie over de flexibele onderwijstijden!

Filmpje: Flexibele onderwijstijden Kbs de Beiaard.

Lees nu alles over de flexibele onderwijstijden in onderstaande documenten!

Nieuwsbrief flexibele onderwijstijden

Presentatie flexibele onderwijstijden