Leden AC

Leden van de activiteitencommissie

U kunt de AC bereiken via mail ac@debeiaard.nl

Voorzitter: Dhr. Coen Hessels en Dhr. Jordie Plokkaer
Penningmeester: Mw. Jessica Joosen en Mw. Carla van Mook
Secretaris: Mw. Chantal v/d Heiden
Leden bestuur: Mw. Angelique van Hees

Mw. Joyce Kop

Mw. Nicole Buckinx

Mw. Tamara Sips

Mw. Jolanda Nooyen

Mw. Ivoly de Geus