Leden AC

Leden van de activiteitencommissie

U kunt de AC bereiken via mail ac@debeiaard.nl

Voorzitter: Dhr. Jordie Plokkaer
Penningmeester: Mw. Mandy Dufornee
Secretaris: Mw. Chantal v/d Heiden
Leden bestuur: Mw. Angelique van Hees

Mw. Tamara Sips

Mw. Jolanda Nooyen

Mw. Marlies Beens

Mw. Cindy Pieper