Leden MR

Leden van de medezeggenschapsraad

U kunt de leden van de MR bereiken via mail mr@debeiaard.nl

Oudergeleding:

Mw. Marjolijn Borghmans

Mw. Ekram Amachraa

Dhr. Jean-Paul Curfs

Personeelsgeleding:

Juf Femke van der List (secretaris)

Juf Adriënne van de Ven

Juf Angela van Strien

De medezeggenschapsraad stelt zich aan u voor!

De MR is er voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wij denken graag mee met het team van De Beiaard en vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een fijne tijd hebben op de basisschool. Wij stellen ons graag aan u voor.


Hoi, ik ben Angela van Strien en ik zit in de MR namens het personeel. Ik werk 10  jaar op De Beiaard als intern begeleider. Mijn taak is de leerkrachten ondersteunen en meedenken als het gaat om de leerlingenzorg en passend onderwijs. Daarnaast ben ik stagecoach voor allerlei studenten die bij ons komen leren over het werken in het onderwijs en vertrouwenspersoon voor iedereen op de Beiaard (kinderen,ouders,leerkrachten).  Thuis heb ik mijn eigen 3 jongens en partner en geniet ik van muziek, wandelen en mooie reizen maken. In de MR denk ik graag mee over het beleid van school. U ook?

Mijn naam is Adrienne van de Ven. Ik ben sinds 2014 werkzaam op KBS de Beiaard. Ik heb gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘blije mobiliteit’ binnen Stichting Delta Onderwijs, waar ik inmiddels ruim 17 jaar voor werk. In die jaren heb ik gewerkt in eigenlijk alle groepen, maar mijn hart ligt echt in de bovenbouw! Ik heb er bewust voor gekozen om op de Beiaard te solliciteren omdat de sfeer op school mij direct aansprak en ik hier in de bovenbouw zou gaan werken mét coöperatieve werkvormen. Ik werk nu met veel plezier in groep 8! Behalve voor mijn klas wil ik me ook inzetten voor de school als geheel. Ik vind het leuk om in samenwerking met andere MR-leden de school als organisatie te volgen en een bijdrage te leveren aan (nieuw) beleid door advies te geven of instemming te verlenen. Mocht u graag willen dat een bepaald onderwerp besproken wordt in de MR dan kunt u contact met mij opnemen.

Hoi, Ik ben Femke van der List. Thuis heb ik samen met mijn vriend Boudewijn 2 zoontjes, Jelle en Hidde. Ik geniet erg van leuke dingen doen met mijn gezin, lezen, handletteren, creatief bezig zijn en koken. Ik ben sinds 2006 werkzaam op de Beiaard. Dit jaar werk ik in groep 1-2 op donderdag, op woensdag en vrijdag werk ik in groep 4 en doe ik ondersteunende werkzaamheden. Bij de jongste kinderen ligt echt mijn hart, ik geniet elke dag van mijn werk. Ik vind het belangrijk om samen met de ouders te zorgen voor groei en ontwikkeling bij kinderen en daarom is de MR ook zo belangrijk. Mocht u een vraag, tip of opmerking hebben, schroom dan niet om een van ons aan te spreken of te mailen!

 

Mijn naam is Marjolijn Borghmans, moeder van Senna en Ravi. Sinds 2020 zit ik in de MR en ik ben het enige MR-lid zonder een achtergrond in het onderwijs. In het dagelijks leven werk ik als projectmanager en omgevingsmanager aan bouw- en infrastructuurprojecten. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en mountainbiken. Ik ben erg enthousiast over de manier waarop De Beiaard bezig is met vernieuwing in het onderwijs en vind het leuk om hier een steentje aan bij te dragen. Mijn doel is om te zorgen dat ouders (en ook kinderen en leerkrachten) zich altijd vrij voelen om mee te denken en mee te praten over zaken die op school spelen. Je mag mij dan ook altijd aanspreken als je vragen of opmerkingen hebt!

Mijn naam is Jean-Paul Curfs, zelf werkzaam in het middelbaar onderwijs, en ik neem deel aan de MR namens de oudergeleding om een aantal redenen. Allereerst zit onze oudste Floor in groep 2 op de Beiaard. Daarnaast wil ik graag meedenken en meepraten over de plannen van school. Het doel is daarbij om het handelen te evalueren en op constructieve wijze tot oplossingen of aanpassingen te komen. Uiteraard met het belang van de kinderen vooropgesteld. Mocht je me zien, schroom niet om het gesprek aan te gaan.

Ik ben Ekram Amachraa, 27 jaar oud en mama van 2 kindjes. Damien Ahmidouch (groep 3) en een dochtertje van 2 jaar oud. Het lijkt me heel leuk en leerzaam om meer te leren van de medezeggenschapsraad, onderwijs, en begeleiding van de kinderen en planning op de beiaard. Zelf werk ik in de zorg als Zzp’r/ PGB zorg begeleider, en dit doe ik met veel betrokkenheid naar mijn cliënten toe en de waardering is groot en dankbaar! Ik voel me heel betrokken tot de school, dit ook omdat ik zelf ook als klein meisje op de beiaard heb gezeten. En dit als een van mijn fijne kind/jeugd jaren kan herinneren. En daarom zou ik graag wat terug willen doen voor de school, waar dit ook maar kan en mag.