Leden MR

Leden van de medezeggenschapsraad

U kunt de leden van de MR bereiken via mail mr@debeiaard.nl

Oudergeleding:

Dhr. Ralph Stremme

Mw. Dorothee Venrooij

Mw. Liselotte Russchen (voorzitter)

Personeelsgeleding:

Juf Femke van der List

Juf Adriënne van de Ven

Juf Angela van Strien

De medezeggenschapsraad stelt zich aan u voor!

IMG_8025

v.l.n.r. Ralph Stremme, Angela van Strien, Adrienne van de Ven, Femke van der List, Liselotte Russchen en Dorothee Venrooij

De MR is er voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wij denken graag mee met het team van De Beiaard en vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een fijne tijd hebben op de basisschool. Wij stellen ons graag aan u voor.

Hoi, ik ben Angela van Strien en ik zit in de MR namens het personeel. Ik werk 10 jaar op De Beiaard als intern begeleider. Mijn taak is de leerkrachten ondersteunen en meedenken als het gaat om de leerlingenzorg en passend onderwijs. Daarnaast ben ik stagecoach voor allerlei studenten die bij ons komen leren over het werken in het onderwijs en vertrouwenspersoon voor iedereen op de Beiaard (kinderen, ouders, leerkrachten). Op maandag werk ik met een groep kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 in de Plusklas. Thuis heb ik mijn eigen 3 jongens en partner en geniet ik van muziek, wandelen en mooie reizen maken. In de MR denk ik graag mee over het beleid van school. U ook?

Mijn naam is Adrienne van de Ven. Ik ben sinds 2014 werkzaam op KBS de Beiaard. Ik heb gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘blije mobiliteit’ binnen Stichting Delta Onderwijs, waar ik inmiddels ruim 16 jaar voor werk. In die jaren heb ik gewerkt in eigenlijk alle groepen, maar mijn hart ligt echt in de bovenbouw! Ik heb er bewust voor gekozen om op de Beiaard te solliciteren omdat de sfeer op school mij direct aansprak en ik hier in de bovenbouw zou gaan werken mét coöperatieve werkvormen. Ik werk nu met veel plezier in groep 8! Behalve voor mijn klas wil ik me ook inzetten voor de school als geheel. Ik vind het leuk om in samenwerking met andere MR-leden de school als organisatie te volgen en een bijdrage te leveren aan (nieuw) beleid door advies te geven of instemming te verlenen. Binnen de MR vervul ik de taak van secretaris, wat betekent dat ik o.a. de agenda en notulen verzorg. Mocht u graag willen dat een bepaald onderwerp besproken wordt in de MR dan kunt u contact met mij opnemen.

Hoi, ik ben Liselotte Russchen, de moeder van Jessie (groep 6) en Ivo (groep 8). Ik ben zelf werkzaam in het onderwijs en daardoor weet ik hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij de school. Graag wil ik mijn steentje bijdragen op de Beiaard door mee te vergaderen in de medezeggenschapsraad en me op deze manier in te zetten voor ouders, leerlingen en het team van KBS de Beiaard.

Mijn naam is Ralph Stremme en ben vader van Jaap (groep 6). Sinds 2013 maak ik deel uit van de medezeggenschapsraad (MR) van de Beiaard. Toen de vraag vanuit school kwam was dit vanuit de activiteitencommissie (AC) maar een klein stapje. Door mijn werk is het overdag lastig om te ondersteunen op school. Toch wil ik graag betrokken blijven bij de ontwikkeling van mijn kinderen en hun omgeving op school. Omdat de vergaderingen van de MR ’s avonds zijn is dit voor mij de ideale manier. In de MR probeer ik op een positief kritisch manier het beleid en de organisatie van de school te volgen. Fijn is dat je als ouder goed geïnformeerd bent en dat je kunt bijdragen aan vraagstukken die de school aangaan. Dit is niet alleen in het belang van mijn en uw kinderen, maar ook in het belang van de leerkrachten aan wie wij ze toevertrouwen. Wilt u meer weten over de MR of de AC schiet me dan even aan op het schoolplein of mail de MR of AC direct. Kijken kan natuurlijk ook. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de algemene ledenvergadering van de AC ook. 

Hoi, Ik ben Femke van der List. Thuis heb ik samen met mijn vriend Boudewijn zoon Jelle van bijna 10 en Hidde van 1. Ik geniet erg van leuke dingen doen met mijn gezin, lezen, handletteren en creatief bezig zijn, koken. Ik ben sinds 2006 werkzaam op de Beiaard. Dit jaar in groep 1-2b. Bij de jongste kinderen ligt echt mijn hart, ik geniet elke dag van mijn werk. Ik vind het belangrijk om samen met de ouders te zorgen voor groei en ontwikkeling bij kinderen en daarom is de MR ook zo belangrijk. Mocht u een vraag, tip of opmerking hebben, schroom dan niet om een van ons aan te spreken!