Notulen MR

Een aantal keer per jaar vergadert de medezeggenschapsraad van de Beiaard. De notulen van deze vergaderingen kunt u hier terugvinden

Schooljaar 2019-2020: