Schooltijden

Op 1 augustus 2006 is de nieuwe Wet Schooltijden van kracht geworden. Deze wet stelt scholen in staat flexibele schooltijden te hanteren. De wettelijke verplichting dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is daarmee komen te vervallen. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. Het verplichte aantal uren over 8 jaar onderwijs blijft minimaal 7520 uur. Het verschil in uren tussen onder- en bovenbouw, dat voorheen bestond, mag vervallen.

De leerlingen van de groepen 1-2 hebben een 4 daagse schoolweek en zijn altijd op vrijdag vrij. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een 5 daagse schoolweek! De jaarlijkse vrije dagen en dagdelen staan op de jaarkalender vermeld.

Op de Beiaard zijn met de invoering van de flexibele onderwijstijden verschillende mogelijkheden voor de schooltijden. Kinderen die geen gebruik maken van de flexibele onderwijstijden volgen het basisrooster. De leerlingen die wel deelnemen aan de flexibele onderwijstijden kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden.

De leerlingen leggen hun schooltijden vooraf vast op daarvoor beschikbaar formulier. De schooltijden gelden voor een vastgestelde periode. In schooljaar 2018-2019 werken we met drie periodes 20 augustus tot 23 november 2018 en 26 november 2018 tot 15 maart 2019 en 18 maart 2019 tot einde schooljaar. Tussentijds is het niet mogelijk nog te wisselen in schooltijden.

Basisrooster

Groep 1 t/m 8          maandag t/m vrijdag 8.30 -14.45 uur  /  woensdag 8.30 – 12.15 uur

Groep 1/2                 alle vrijdagen vrij!

Flexibel rooster

Voorschool

Op de voorschool worden de tijden flexibel gemaakt zodat deze beter aansluiten bij de mogelijkheden op de basisschool en bij het ritme van het kind. De peuters maken in principe niet meer voorschooluren. Flexibele voorschooltijden zijn als volgt:

  • Ochtendmogelijkheden op maandag t/m donderdag

8.00 – 10.45 uur

8.30 – 11.15 uur

  • Middagen op dinsdag en donderdag

12.30 – 14.45 uur

14.45 – 16.00 uur Mogelijkheid tot verlengde schooldag in de kleutergroep voor peuters vanaf 3,5 jaar.

Groep 1-2

Leerlingen moeten per week minimaal 4 dagen naar school en 20,25 uur les volgen, met een maximum van 24,5 uur per week. Leerlingen mogen maximaal twee dagen kiezen voor de eindtijd van 16.00 uur.

  • Starttijden:

Maandag t/m donderdag: 8.00 of 8.30 uur

  • Eindtijden:

Maandag, dinsdag en donderdag: 14.00, 14.45 of 16.00 uur

Woensdag: 12.15 uur

Groep 3 t/m 8

Leerlingen moeten per week minimaal 5 dagen naar school en 25,75 uur les volgen, met een maximum van 30 uur per week. Leerlingen mogen maximaal twee dagen kiezen voor de eindtijd van 16.00 uur.

  • Starttijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.00 of 8.30 uur

  • Eindtijden:

Maandag, dinsdag en donderdag: 14.00, 14.45 of 16.00 uur

Woensdag: 12.15 uur

Vrijdag: 14.00 of 14.45 uur