Verkeer

 

De Beiaard heeft een verkeerswerkgroep die samen met de directie, leerkrachten en verkeersouders activiteiten en zaken regelt op het gebied van verkeersveiligheid. Ook leerkrachten en ouders van Menorah maken deel uit van de verkeerswerkgroep. Zaken die samen opgepakt kunnen worden, worden dan ook samen georganiseerd.

Leden van de verkeersgroep vanuit De Beiaard zijn:

 • Janneke van Beers (leerkracht groep 1/2)
 • Yesim Erkekoglu (leerkracht groep 5)
 • Ilona van Soest (verkeersouder)

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact zoeken met de verkeersouders of de directie. De verkeerswerkgroep kunt u ook bereiken via verkeer@debeiaard.nl

Taken waar de verkeerswerkgroep (vwg) zich mee bezig houdt zijn onder andere:

 • Het organiseren van de verkeersweek en de daarbij horende activiteiten.
 • Het begeleiden van het fietsverkeersexamen en fietsvaardig van de groepen 7 en 8.
 • Het organiseren van Streetwise en Skate Away
 • Fietsverlichtingscontroles en fietskeuringen
 • Contact met gemeente, politie en de provincie Brabant
 • Het behouden van het Brabant Verkeersveiligheids Label.
 • Het bijwonen van vergaderingen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL).
 • Het Activiteitenplan op orde houden in het kader van BVL.
 • Het organiseren van de les over de dode hoek bij een vrachtwagen

We werken op de Beiaard met een BVL activiteitenplan. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld.

Elk schooljaar hebben we een verkeersweek. Tijdens deze week vinden er allerlei activiteiten omtrent verkeer en verkeersveiligheid plaats. Ook ontvangen alle ouders dan een verkeerskrant. De verkeerskranten van de afgelopen jaren kunt u hier terugvinden

Handige links:

Regels voor het dragen van gordels:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-het-vervoer-van-kinderen-in-de-auto.html

Informatie over veilig achterop:

http://www.veiligheid.nl/projecten-en-campagnes/veilig-achterop

Eisen aan fietsverlichting:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets.html

Regels voor Skaters in het verkeer:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-skaters.html